Cung Cấp Cầu Dẫn Lên Container Cho Nhà Máy Cơ Khí Z183 - Bộ Quốc Phòng.

Hình ảnh bàn giao thiết bị cho nhà máy cơ khí Z183 Bộ Quốc Phòng.

Địa chỉ : xã Minh Quán, huyện Chấn Yên, tỉnh Yên Bái.

Thiết bị phục vụ cho việc đóng rút hàng hóa, thiết bị lên xe hậu cần, phục vụ công việc vận chuyển vật tư, thiết bị trong quân đội.

Kích thước : 13000mm*2300mm. 

Chiều cao điề chỉnh từ 1200 - 1700mm.

 

 

Bình luận của bạn