Dịch vụ

Bán Và Cho thuê cầu xe nâng.

Sản xuất và cung cấp Sàn nâng cơ - ( Mechanical Dock Leveler‎).

Bán và Phân phối Ống Xoắn Nhập Khẩu.

Chế tạo máy và thiết bị cơ khí